Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 6 marca 2023 r.
do 17 marca 2023 r.

do godz. 15:00

od 1 czerwca 2023 r.
do 7 czerwca 2023 r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

od 20 marca 2023 r.

do 23 marca 2023 r.

od 9 czerwca 2023 r.

do 13 czerwca 2023 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 marca 2023 r.

do godz. 12:00

15 czerwca 2023 r.

do godz. 12:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 24 marca 2023 r.
po godz. 12:00

do 29 marca 2023 r.
do godz. 12:00

od 15 czerwca 2023 r.
po godz. 12:00

do 21 czerwca 2023 r.
do godz. 12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

31 marca 2023 r.

do godz. 15:00

22 czerwca 2023 r.

do godz. 15:00

5.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej