Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami

od 1 marca 2024 r.
do 14 marca 2024 r.

do godz. 15:00

od 3 czerwca 2024 r.
do 10 czerwca 2024 r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

od 15 marca 2024 r.

do 18 marca 2024 r.

od 11 czerwca 2024 r.

do 13 czerwca 2024 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 marca 2024 r.

do godz. 12:00

14 czerwca 2024 r.

do godz. 12:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19 marca 2024 r.
po godz. 12:00

do 25 marca 2024 r.
do godz. 12:00

od 14 czerwca 2024 r.
po godz. 12:00

do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 12:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

26 marca 2024 r.

do godz. 12:00

20 czerwca 2024 r.

do godz. 12:00

5.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej