Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Adaptacja

Proponujemy udział dzieci i rodziców
w procesie wczesnej adaptacji.

Formy adaptacji dziecka w naszym przedszkolu:

  • DNI OTWARTE W MARCU – spotkania popołudniowe (od 14.30 do 15.30) dzieci i rodziców z nauczycielami w przedszkolu – prezentacja sal zabaw i innych pomieszczeń przedszkola, rozmowy z dziećmi i rodzicami.
  • SPOTKANIA ADAPTACYJNE – wizyty dzieci przyjętych do przedszkola wraz z rodzicami, które odbywają się w okresie dyżuru wakacyjnego placówki,
    w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem – udział w zabawach z rówieśnikami, oswojenie się z pracownikami i pomieszczeniami budynku oraz poznanie przebiegu dnia w przedszkolu. 
  • DYŻUR WAKACYJNY kontynuowanie spotkań adaptacyjnych dziecka w przedszkolu podczas wakacyjnego dyżuru placówki – udział w zabawach z rówieśnikami, oswojenie się z pracownikami i pomieszczeniami budynku oraz poznanie przebiegu dnia w przedszkolu – w obecności rodziców, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrektorem.