Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Stowarzyszenie „PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI”

Stowarzyszenie działające na rzecz dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim oraz ich rodzin

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od kilkunastu miesięcy przy naszym przedszkolu działa stowarzyszenie „PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI” 
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Motywacją do zainicjowania działania stowarzyszenia było, przede wszystkim pozyskiwanie środków finansowych i materialnych, które będą wspierały naukę, wychowanie i opiekę, a także przyczynią się do uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty edukacyjnej.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie działalności Publicznego Przedszkola nr 2 w Lwówku Śląskim, w tym
w szczególności:

 • organizowanie spotkań, wycieczek i imprez,
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci,
 • doposażenie warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych,
 • działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola,
 • pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego – personelu przedszkola,
 • współudział w podnoszeniu poziomu świadczeń w Przedszkolu,
 • aktywizacje, integrację i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami przedszkola,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności na rzecz dzieci, a także wspierania dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowanie imprez kulturalnych,
 • fundowanie stypendiów,
 • pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, chcących wesprzeć działania Stowarzyszenia o przyłączanie się. Zadaniami, jakie wyznaczamy sobie na najbliższy czas to doposażenie przedszkola w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią edukację naszych podopiecznych a także współorganizowanie uroczystości przedszkolnych. Zainteresowanych prosimy o złożenie pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie  o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek w symbolicznej kwocie 1 zł.

Zapraszamy

 

 

Zadania  publiczne realizowane przez Stowarzyszenie ,,Przedszkole Naszych Dzieci ‘’:

1. Festyn rodzinny pod nazwą  ,,Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu’’- 21.06.2013r. – „Mały i duży sportowiec”.

2. Projekt pod nazwą ,,Uskrzydlone przedszkolaki’’, który składał się z trzech części:

 • Warsztaty artystyczne w miejscowości Dworek – 27.09.2013r.
 • Wycieczka edukacyjno-integracyjna do Pilchowic – 08.10.2013r.
 • Warsztaty kulinarne z udziałem uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych
  w Rakowicach Wielkich – 29-30.10.2013r. i 05.11.2013r.

3. Festyn rodzinny pod nazwą  ,,Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu’’- 06.06.2014r. – „Piknik na sportowo, żyjmy zdrowo”.

4. Projekt pod nazwą ,,Poznajemy trzy natury”, który składał się z trzech bloków:

 • Wycieczka edukacyjna – FAUNA – 16.09.2014r.
 • Wycieczka przyrodnicza – FLORA – 07.10.2014r.
 • Zajęcia kulinarne – SOKI – 22-26.09.2014r. i 03.10.2014r.

5. Festyn rodzinny pod nazwą ,,Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu’’- 19.06.2015r. – „Sportowo na wesoło”.

6. Projekt pod nazwą „Wielozmysłowe poznawanie świata – rozwój i zabawa”, który składał się z trzech części:

 • Wycieczka edukacyjna – WARSZTATY TEATRALNE – 19.10.2015r.
 • Wycieczka przyrodnicza – FLORA – 06.10.2015r.
 • Zajęcia poznawczo-rozwojowe – BODŹCE – październik – listopad 2015r.

7. Festyn rodzinny pod nazwą ,,Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu’’- 17.06.2016r. – „Mamo, Tato – zdrowie, ruch, pogoda”.

8. Festyn rodzinny pod nazwą „Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu” – 02.06.2017r. – „Ruch, zabawa to mój znak – przedszkolakiem jestem wszak”.

9. Festyn rodzinny pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch, popieramy każdy ruch!” – 08.06.2018r. Realizacja zadania w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki.

10. Piknik turystyczny pod nazwą „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi są!” – 05.06.2019r. Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki.