Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/manafi/ftp/pp2man/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Historia

HISTORIA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W LWÓWKU ŚLĄSKIM

Powołanie do życia naszego przedszkola, przy ulicy Partyzantów 10 w Lwówku Śląskim, nastąpiło 21.09.1976 roku. Wówczas nosiło ono nazwę Przedszkole Nr 3. W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych, oświatowych, administracyjnych oraz służby zdrowia. Ceremonii przecięcia wstęgi dokonał ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy Lwówek Śląski mgr Bogdan Nowakowski.
Przedszkole Nr 3 było pierwszą nowo-wybudowaną i najbardziej nowoczesną placówką wychowania przedszkolnego na terenie naszego miasta, a jej dyrektorem została Pani Stanisława Drzazga.
Przedszkole było przewidziane na zorganizowanie w nim 4 oddziałów i przyjęcie 120 dzieci. Zatrudniony personel liczył 17 osób w tym dyrektor, nauczyciele, intendentka, woźne oddziałowe, kucharka, pomoce kuchenne i palacz. W latach 80-tych w strukturze przedszkola znajdowały się dodatkowo 2 oddziały dla dzieci w wieku 6 lat, usytuowane przy ul. Asnyka. W następnych latach dołączono jeszcze 7 zamiejscowych oddziałów przedszkolnych z Soboty, Płóczek, Chmielna, Skały, Zbylutowa, Rakowic i Niwnic.
W 2006 roku uroczyście obchodziliśmy jubileusz 30-lecia działalności przedszkola. Na przestrzeni tych lat placówką kierowało 4 dyrektorów:
St. Drzazga, M. Minojć, E. Brutkowska, a od listopada 2004 roku obowiązki te sprawuje U. Szmulewicz. Nastąpiły także zmiany w składzie i liczbie kadry pedagogicznej oraz personelu obsługi, a także w nazwie placówki na obecną. W międzyczasie przedszkole zwiększyło również liczbę oddziałów do pięciu, a w okresie największych potrzeb funkcjonował także w godzinach popołudniowych, szósty oddział dla dzieci sześcioletnich.
W ciągu tych lat nasze przedszkole dopracowało się własnego stylu, charakteru i tradycji. Organizujemy liczne uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, spotkania z ciekawymi ludźmi naszego regionu, przedstawicielami różnych zawodów. Byliśmy zawsze otwarci na środowisko, w którym funkcjonujemy. Poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami oświatowymi wprowadzamy dzieci w świat sztuki, kultury i nauki. Naszą placówkę odwiedzają profesjonalni artyści: aktorzy, muzycy, iluzjoniści, autorzy literatury dziecięcej dostarczając niezapomnianych wrażeń i inspiracji do twórczej pracy dzieci i nauczycieli. Nasze przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki, odnosząc w nich zauważalne sukcesy. Sami również jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnej promocji dziecięcej twórczości artystycznej pod nazwą „Koncert Przedszkolaków”. Organizowany jest on corocznie od 2004 r. z okazji Dnia Dziecka.
Mury naszej placówki opuściło bardzo liczne grono absolwentów. Wielu z nich zostało wybitnymi ludźmi, są wśród nich między innymi artyści, lekarze, pracownicy, naukowi, nauczyciele. Niektórzy nasi absolwenci utrzymują do dziś z naszym przedszkolem bliski kontakt, mile wspominają spędzone w nim chwile, a wielu z nich przyprowadza tu już swoje dzieci.