USTALENIA PODJĘTE PODCZAS ZEBRANIA RODZICÓW W DNIU 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU

I. Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, wyliczana jest za dany miesiąc z dołu, na podstawie rzeczywistej liczby dni obecności dziecka w przedszkolu. Naliczaniem opłat zajmuje się intendent przedszkola. Rodzice mają obowiązek uiszczenia opłaty do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli …

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Lwówku Śl. w dniach 22.11.2013r. – 05.12.2013r. została przeprowadzona, przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, problemowa ewaluacja zewnętrzna. Na podstawie zebranych danych sporządzono raport, który dostępny jest na www.npseo.pl w zakładce zobacz raport ze swojej placówki. Zachęcamy do zapoznania się z jego …