Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

1. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola przyjmowane będą w terminie:

6-17.03.2023 r.


2. Szczegółowy tryb przebiegu postępowania rekrutacyjnego zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej.

3. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, będą przyjęte na rok szkolny 2023/2024, na podstawie złożonej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Deklaracje należy przesłać drogą mailową na adres:

ppnr2@poczta.onet.pl

(w tytule proszę wpisać: DEKLARACJA 2023/2024) lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem: DEKLARACJA

2023/2024 umieścić w skrzynce na listy, znajdującej się przy wejściu na teren przedszkola w terminie:

27.02-05.03.2023 r.

Można skorzystać z wzoru deklaracji dostępnego

w administracji przedszkola.

 

>>WNIOSEK<<