Obserwacja zimowej przyrody

Każde dziecko w wieku przedszkolnym jest ciekawe świata. Poznawanie przyrody dostarcza dzieciom wielu możliwości przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy, odczuwania i podziwiania piękna przyrody. Otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko co się dzieje w przyrodzie zimą było tematem obserwacji przyrodniczych dzieci w parku. Dzieci mogły poznać właściwości śniegu i lodu, obserwować własne ślady na śniegu, drzewa pokryte śniegiem, kaczki w stawie. Na koniec można wyłonić wniosek, że przyroda zimą odpoczywa, nie zamiera.