Dzień Książki i wycieczka do księgarni

4 kwietnia obchodziliśmy w naszej grupie Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, który przypada co roku dnia 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnianie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. W tym dniu dzieci poznały najsłynniejsze baśnie Andersena. Przyporządkowywały ilustracje do tytułów bajek, opowiadały ulubione bajki baśniopisarza. Rysowały ilustracje do wysłuchanych bajki.

W tym dniu postanowiliśmy zaprosić do naszej grupy rodziców, pracowników przedszkola do czytania bajek dzieciom. Dziękujemy za współpracę Pani Paulinie – mamie Julii, Pani Patrycji – mamie Michała, Pani Alicji – mamie Jana oraz zawsze mile widzianej i chętnej do współpracy – Pani Ani.

Następnie udaliśmy się na wycieczkę do księgarni, aby kupić książeczkę, która wzbogaciła nasz kącik książek w sali. Po przybyciu do przedszkola Hania i Daniel przeczytali kolegom i koleżanką z grupy zakupioną książeczkę.

Czytanie ma wiele zalet:

 • Rozwija w dziecku empatię.
 • Zapobiega uzależnieniom od mediów.
 • Rozbudza ciekawość i poszerza zainteresowania dziecka.
 • Poprawia koncentrację.
 • Buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem.
 • Zaspokaja potrzeby emocjonalne.
 • Wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości.
 • Uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
 • Przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania.
 • Uczy myślenia.
 • Rozwija wyobraźnię.
 • Ćwiczy pamięć.
 • Wzbogaca wiedzę ogólną.
 • Ułatwia naukę,
 • Uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną.
 • Pomaga w rozwiązywaniu problemów.
 • Jest zdrową ucieczką od nudy.
 • Jest profilaktyką działań aspołecznych.
 • Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Zatem czytajmy dzieciom książeczki i włączajmy ich do wspólnego czytania.