Narodowy Dzień Sportu

Tegoroczny Dzień Sportu w naszej grupie był okazją do zdrowej aktywności, rozwijania zainteresowań sportowych oraz przypomnienia nazw dyscyplin letnich i zimowych. Tego dnia głównym celem zajęć było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.