Spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa

3 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa Lwówek Śląski z dziećmi. Pogadankę prowadził Wojciech Suchecki – wychowanek naszego przedszkola. Dotyczyła ona lasu, zwierząt zamieszkujących jego różne części, rodzaju drzew, zachowania się w nim oraz odpowiedniego ubioru. Przedszkolaki wykazały się sporą wiedzą. Na zakończenie otrzymały kolorowanki. Jesteśmy pewni, że od dziś będą już wiedziały, jak należy spacerować po lesie, aby nie robić mu i jego mieszkańcom krzywdy.