Święto Mamy i Taty – zajęcia zdalne

W ramach tematyki o rodzinie dzieci z grupy V z aktywną pomocą rodziców korzystały z propozycji zabaw i zajęć – utrwalały znajomość nazw związanych z relacjami w rodzinie: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni, wzbogaciły wiedzę na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. Rozwijały kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach. Usprawniały słuch rozwiązując zagadki słuchowe. Poznały wiersze, piosenki, tworzyły do nich akompaniamenty i ilustrowały je ruchem. Wykonywały prace plastyczne – upominki dla rodziców. Aby utrwalić wiadomości o rodzinie, wspólnie przeglądały fotografie, albumy. Dziękujemy dzieciom i rodzicom z naszej grupy, którzy zechcieli się z nami podzielić swoimi pamiątkowymi zdjęciami. „DZIĘKUJĘ MAMO! DZIĘKUJĘ TATO!„

 

Aktywność twórcza dzieci

Podczas zdalnego nauczania dzieci korzystają z propozycji nauczycieli, ale mają również wiele własnych, ciekawych pomysłów na pracę, zabawę czy spędzanie czasu wolnego. Nasze dzieci są bardzo kreatywne i pomysłowe. Zobaczcie sami.

Polska- zajęcia zdalne

Na początku maja mówiliśmy o Polsce, kraju, w którym mieszkamy oraz kraju, który należy do Unii Europejskiej. Utrwaliliśmy znajomość wyglądu polskich symboli narodowych oraz niektórych symboli Unii Europejskiej. Oto zdjęcia przysłane przez dzieci z naszej grupy. Dziękujemy, jesteście wspaniali.

Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe w domu czy na świeżym powietrzu dostarczają dzieciom dużo pozytywnych emocji. Taki rodzaj aktywności to ogromna dawka zdrowia. Pobudza do pracy układ krążenia i wzmacnia odporność. W czasie zabawy pracują wszystkie mięśnie i układ kostno – stawowy, a jest bardzo ważne dla rosnącego przedszkolaka. Wszystkie dzieci bardzo lubią ruch. Zobaczcie sami.

Zabawy z książką

Karty pracy, wyprawka, czy księga zabaw z literkami pozwalają na wszechstronny rozwój umiejętności plastycznych dziecka, uczą logicznego myślenia i w sposób przystępny oraz atrakcyjny przekazują dzieciom wiedzę , która ujęta jest również w podstawie programowej. Dziecko ma kolorować, przyklejać, uzupełniać obrazki czy pisać. Obcowanie z papierowymi pomocami dydaktycznymi przygotowuje również przedszkolaka do powszechnie przyjętej w szkołach formy pracy. Uczy systematyczności, estetyki w uzupełniania kart pracy i odpowiedzialności za nie. Dziękujemy wszystkim dzieciom za systematyczną i super wykonaną pracę.

W krainie muzyki i emocji – zajęcia zdalne

Dzieci z grupy V w ramach nauczania zdalnego przy współpracy nauczyciela i rodziców podejmowały propozycje zabaw w obszarze tematycznym związanym z muzyką i emocjami. Przedszkolaki miały możliwość wykorzystania wielu zabaw dźwiękowych, tworzyły instrumenty, poznawały różne rodzaje ekspresji muzycznej. Uczestniczyły w zabawach badawczych, wykonały eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych. Dzieci próbowały wyrażać treść utworu poprzez ruch i środki plastyczne, identyfikowały i nazywały uczucia, emocje towarzyszące im podczas różnych aktywności. Utrwaliły informacje dotyczące akceptacji wszystkich uczuć oraz radzenia sobie z tymi, które są dla dzieci trudne. Dzieci próbowały wyrażać swoje nastroje za pomocą środków muzycznych i plastycznych. Zabawy i zajęcia w domu z rodzicami cieszyły się dużym zainteresowaniem, a efekty działań można zobaczyć na przesłanych zdjęciach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedszkolakom i ich Rodzicom.

Komputerowe zabawy

Praca z komputerem czy tabletem jest dla dzieci bardzo fascynująca, a programy edukacyjne mogą rozwinąć wiele zdolności jak również pomóc w przezwyciężeniu rożnych trudności. Odpowiednie programy utrwalają zdobytą wiedzę i rozwijają umiejętności czytania, liczenia, znajomość kolorów, figur geometrycznych. A jak bawiły się nasze przedszkolaki? Czy poznały wesołego robocika Necia? Zobaczcie sami.

Ekologia – aktywność własna – zdalne nauczanie

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko

Tak propozycje zabaw z ekologią wykorzystały dzieci z naszej grupy, które zechciały się z nami podzielić swoimi sukcesami z tego zakresu. Prezentujecie również własne ciekawe propozycje wzbogacania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Gratulacje.

Aktywność fizyczna – zajęcia zdalne

Ćwiczenia fizyczne wpływają pozytywnie nie tylko na ciało, ale także na umysł i zdolności społeczne. Co równie ważne, aktywność ruchowa podnosi samoakceptację dziecka. Organizm, który często poddaje się aktywności ruchowej, lepiej toleruje wysiłek i obciążenia – nie tylko fizyczne, ale również umysłowe czy psychiczne. Przedszkolaki z naszej grupy, które chciały pochwalić się zdjęciami prezentują jak zaspokajają “głód ruchu” poprzez różnorodne ćwiczenia z kartami do zabaw ruchowych, gazetą i kostką do ćwiczeń. Wykorzystują do tego celu również sprzęt sportowy oraz w miarę możliwości podejmują zabawy na świeżym powietrzu we własnym przydomowym ogrodzie. BRAWO!!!

Wielkanocne zabawy – zajęcia zdalne

 

W związku z zaistniałą sytuacją w tym roku szkolnym tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych poznawaliśmy w warunkach edukacji domowej za pośrednictwem przekazywanych oferty edukacyjnych przy współpracy nauczyciela i rodziców. Propozycje zabaw i zajęć w domu z rodzicami cieszyły się waszym zainteresowaniem, podejmowaliście również własne kreatywne zabawy, a efekty działań można zobaczyć na przesłanych zdjęciach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedszkolakom i ich Rodzicom.