Hej kolęda, kolęda! – 19.12.2019r.

Tradycją w naszym przedszkolu stało się,  że   przed Świętami Bożego Narodzenia  przedszkolaki wspólnie śpiewają  kolędy, pastorałki oraz inne  piosenki o tematyce świątecznej. Dlatego też dnia 19 grudnia 2019 roku  w naszym przedszkolu  odbyło się uroczyste spotkanie pod hasłem „Hej kolęda, kolęda”, na którym dzieci odświętnie ubrane, jak umiały najpiękniej przedstawiły swój repertuar wierszy i piosenek o tematyce świąteczno-noworocznej. Były wierszyki, piosenki, pastorałki,  kolędy, gra na instrumentach (kolorowych dzwonkach i tubach) oraz taniec aniołków w wykonaniu dziewczynek z kółka muzycznego. Podniosły nastrój udzielił się  wszystkim uczestnikom spotkania, którzy po skończonych prezentacjach wspólnie odśpiewały kolędę „ Wśród nocnej ciszy”. Następnie panie nauczycielki wraz  dziećmi udały się do swoich sal . Tam złożyły sobie życzenia i zasiadły do uroczyście nakrytego stołu, spożywając barszcz z pierogami oraz pierniczki. Wspólne kolędowanie przybliżyło dzieciom jeden ze świątecznych zwyczajów, który niewątpliwie należy kultywować.