Przedszkolaki uczciły majowe święta narodowe

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta. W naszej grupie podczas cyklu zajęć podjęte były działania mające na celu budowanie dziecięcej wiedzy o Ojczyźnie. Przedszkolaki obejrzały projekcję filmu o powstaniu Polski, poznając i utrwalając symbole narodowe. Na zajęciach wysłuchały legendę związaną ze stolicą Polski, wykonały prace plastyczne: mapę Polski, flagę, godło. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla zrozumienia teraźniejszości i przeszłości naszej Ojczyzny. Wzbogacanie w tym zakresie wiedzy u dzieci kształtuje ich poczucie przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.