Święta Majowe 26.04.2021 – 30.04.2021

Zajęcia w ostatnim tygodniu kwietnia w naszej grupie poświęcone były świętom majowym: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej dla nich. Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również obejrzały projekcję filmu edukacyjnego o powstaniu państwa polskiego, utrwaliły symbole narodowe i zwiedzały min. Kraków online. Poznały bliżej mapę Polski i znaczenie kolorów na mapie. Wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, budowały z klocków mosty i domy. Przygotowały instrumentalizację piosenki pt. „Nasze polskie ABC”, nauczyły się wiersza pt „Katechizm polskiego dziecka” oraz „Barwy ojczyste”. Wzbudzenie u dzieci zainteresowania historią od najmłodszych lat jest niezbędne dla nauki patriotyzmu, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych.