Projekt „KSIĄŻKA” – zabawy dramowe – 28.11.2019

Wprowadzenie dzieci w świat bajek uwolniło w nich chęć wcielenia się w postacie bohaterów z książek i odgrywania bajkowych ról. Za pomocą ekspresji ruchowej przedszkolaki inscenizowały wiersz Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Radości i uśmiechu było co nie miara, co potwierdzają załączone zdjęcia: