Projekt PIES 24.02. – 06.03.2020

Na przełomie lutego i marca nasza grupa realizowała projekt badawczy „Pies”.
Stworzyliśmy siatkę tematyczną przedstawiającą dotychczasową wiedzę dzieci oraz sformułowaliśmy listę pytań, na które chcieliśmy otrzymać odpowiedź. By lepiej poznać czworonożnych przyjaciół, przedszkolaki wzbogacały swoją wiedzę o różnych rasach psów, gromadziły literaturę, oglądały ciekawe filmy i bajki. Codziennie z ciekawością słuchały historii o psach. W poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania pomocne okazały się zarówno technologie multimedialne, jak i zestawy ilustracji tematycznych, które pozwoliły usystematyzować wiedzę na temat ról, jakie pełnią psy w życiu człowieka. Zdobywaniu wiedzy teoretycznej towarzyszyły nieustannie działania praktyczne. Ich zakres obejmował zróżnicowaną i wszechstronną aktywność dzieci: ruchową, plastyczno -techniczną, muzyczną, językową, czytelniczą, matematyczną i badawczą. Nauczyliśmy się piosenki „Jamniczek” i rymowanki. Jednocześnie dzieci dowiedziały się, jak ważne jest zachowanie ostrożności wobec nieznanych psów. Pierwszą i podstawową zasadą jest wykształcenie nawyku przyjmowania pozycji bezpiecznej wobec ataku psa. Może ona uchronić dzieci nie tylko przed poważnymi obrażeniami, ale też sprawić, ze pies odstąpi od ataku.